Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση

ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Γενικός Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ – Οικονομικός Διευθυντής / Γραμματέας
– Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Εταιρικού Κώδικα Διακυβέρνησης
– Λειτουργός Επικοινωνίας με τους μετόχους

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Υπέυθυνη Εσωτερικού Έλεγχου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – Μηχανικός Παραγωγής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ – Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων

ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΤΑΝΑΣ – Υπέυθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων