ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία ξήρανσης ξυλείας σε κλιβάνο

Προσφέρεται υπηρεσία ξήρανσης ξυλείας με τη χρήση ειδικού κλιβάνου για τη μείωση της υγρασίας της ξυλείας.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία δημιουργεί προβλήματα στην επεξεργασία ξυλείας και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πραγματοποιούνται τακτικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να πιστοποιείται ότι έχει στεγνώσει επαρκώς στο φούρνο και ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του είναι εντός των προβλεπόμενων επιπέδων (9 +/- 3%).

Υπηρεσίες κοπής

Παρέχεται υπηρεσία κοπής ξύλινων πάνελ
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διατίθεται για υψηλή ποιότητα φινιρίσματος.

Advantages for our customers

• High quality cut-to-size panels
• Low cost
• Time and material saving
• Increase in productivity