Ημερομηνία Τίτλος  Αρχεία
29/04/2021 Ανακοίνωση και Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών
 27/04/2021  Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Χωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2020 
14/04/2021 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το έτος 2020 και καταβολή ή μη μερίσματος
12/04/21 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
11/01/2021 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας’
09/10/2020 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  
30/09/2021 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία του 2020
29/09/2020 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2020
11/09/2020 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2020
01/09/2020 Αποφάσεις 50ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
13/07/2020 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
06/07/2020 Ανακοίνωση και Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών
29/06/2020  Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Χωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2019  
17/06/2020 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά  Αποτελέσματα για το Έτος 2019 και καταβολή ή μη μερίσματος 
14/4/2020 Εξέταση των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το έτος 2019
14/4/2020 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

31/3/2020

PROFIT WARNING - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ / ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

14/1/2020 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
3/12/2019 Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
8/10/2019 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
20/9/2019 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία του 2019
17/09/2019 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
03/09/2019 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2019
09/07/2019 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
03/07/2019 Αποφάσεις 49ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
07/05/2019 Ανακοίνωση και Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών
23/04/2019  Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Χωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2018
09/04/2019 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
09/04/2019 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά  Αποτελέσματα για το Έτος 2018 και καταβολή ή μη μερίσματος
30/01/2019 Διορισμός Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
18/1/2019 Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
14/01/2019 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
10/12/2018 Διορισμός συμβούλων για τη διαδικασία πώλησης των μετοχών του κύριου μετόχου της Εταιρείας
05/11/2018 Σχολιασμός δημοσιευμάτων
12/10/2018 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
 24/09/2018 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία του 2018.
18/09/2018 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2018
04/09/2018 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2018
11/7/2018 Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
03/07/2018 Αποφάσεις 48ΗΣ Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
8/5/2018 Ανακοίνωση και Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών
3/5/2018 Ετήσιο Δελτίο 2018
27/04/2018 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2017
16/04/2018  Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 31/03/2018
13/04/2018  Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά  Αποτελέσματα για το Έτος 2017 και καταβολή ή μη μερίσματος 
02/04/2018 Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου
 23/03/2108 Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
28/02/2018 Παραίτηση Μέλους και αλλαγή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
28/12/2017 Πλήρης εξόφληση δανεισμού στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ και μερική εξόφληση στην Άλφα Τράπεζα
27/12/2017 Profit Warning για το έτος 2017
26/09/2017 Συμπληρωματική Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμηνίας 2017  
01/09/2017 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
04/08/2017 Ανακοίνωση: Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017
06/07/2017 Αποφάσεις 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
04/07/2017 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2017 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ.
01/06/2017 Πλήρης εξόφληση δανεισμού στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
15/05/2017 Ανακοίνωση και την Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών
28/04/2017 Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας
25/04/2017 Ετήσιο Δελτίο 2017
12/04/2017 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2016 και καταβολή ή μη μερίσματος
30/01/2017 Διαχειριστικός Έλεγχος από Ελεγκτική Υπηρεσία
03/01/2017 Συμπληρωματική ανακοίνωση σε σχέση με την πώληση κτήματος θυγατρικής Εταιρείας
29/12/2016 Πώληση κτήματος θυγατρικής Εταιρείας
16/11/2016 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
01/11/2016 Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου
31/10/2016 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
28/07/2016 Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
28/07/2016 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2016
21/07/2016 Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας16
12/07/2016 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2016
30/06/2016 Αποφάσεις 46ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδέτος
29/06/2016 Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
13/05/2016 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
09/05/2016 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
27/04/2016 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
22/04/2016 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος
18/04/2016 Ετήσιο Δελτίο
08/04/2016 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2015
04/04/2016 Αποχώρηση λόγω αφυπηρετήσεως Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας
25/02/2016 ΄Ενδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2015
11/02/2016 ΄Ενδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2015
18/12/2015 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας
24/11/2015 Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
18/11/2015 Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
12/11/2015 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
29/10/2015 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
29/07/2015 Αποφάσεις 45ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
29/07/2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2015
29/06/2015 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2015
02/06/2015 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
27/05/2015 Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
18/05/2015 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
14/05/2015 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
30/04/2015 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
28/04/2015 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2014
07/4/2015 Ετήσιο Δελτίο
06/04/2015 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2014
26/02/2015 Ενδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2014
12/02/2015 Ενδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2014
14/01/2015 Εξ' αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση - Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
12/11/2014 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
30/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
21/10/2014 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
9/10/2014 Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
24/09/2014 Εξ' αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση - Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
31/07/2014 Πρόσκληση Ε.Γ.Σ 24-09-2014
29/07/2014 Εξ' αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση - Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
24/07/2014 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία του 2014
22/07/2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
09/07/2014 Εξ' αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση - Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
08/07/2014 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2014
02/07/2014 Αποφάσεις 44ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
15/05/2014 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
08/05/2014 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
30/04/2014 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης
15/04/2014 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014
10/04/2014 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2013
27/03/2014 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2013 και καταβολή ή μη μερίσματος
27/02/2014 Ένδειξη αποτελέσματος 2013
20/02/2014 Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων
18/02/2014 Profit Warning για το έτος 2013
13/02/2014 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
13/11/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
05/11/2013 Διορθωτική ανακοίνωση για την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
31/10/2013 Τερματισμός Απασχόλησης – Πλεονάζον Προσωπικό
30/10/2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
31/07/2013 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία 2013
30/07/2013 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
22/07/2013 Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου
15/07/2013 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2013
11/07/2013 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ/ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20/06/2013 Αποφάσεις 43ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
18/06/2013 Δημοσίευμα στον τύπο για πώληση των μετοχών που κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία
13/05/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Μαρτίου 2013
02/05/2013 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
29/04/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
25/04/2013 (1) Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2012
(2) Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
(3) Εισήγηση για Μη Καταβολή Μερίσματος
23/04/2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
19/04/2013 Διορθωτική ανακοίνωση για τα Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2012 και καταβολή ή μη μερίσματος
08/04/2013 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2012 και καταβολή ή μη μερίσματος
29/03/2013 Εξυγίανση Λαϊκής Τράπεζας και Αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου (Αρ. Εγκυκλίου 04-2013)
27/02/2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15/02/2013 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2012
30/01/2013 Profit Warning για το έτος 2012 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
15/11/2012 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
30/10/2012 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
27/07/2012 Ταχυδρόμηση Ενοποιημένου Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με την επεξηγηματική κατάσταση για την πρώτη εξαμηνία 2012
24/07/2012 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
09/07/2012 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2012
29/06/2012 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2012 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
21/06/2012 Αποφάσεις 42ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
14/05/2012 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 11 Μαΐου 2012
11/05/2012 Τερματισμός Απασχόλησης – Πλεονάζον Προσωπικό
03/05/2012 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
27/04/2012 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
11/04/2012 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Δασικών 2011
10/04/2012 Ετήσιο Δελτίο
02/04/2012 Αλλαγή ημερομηνίας σύγκλισης Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου για τα Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2011 και καταβολή ή μη μερίσματος
29/03/2012 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2011 και καταβολή ή μη μερίσματος
01/03/2012 Ταχυδρόμηση Ένδειξης Αποτελέσματος με την επεξηγηματική κατάσταση για το έτος 2011
28/02/2012 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2011
14/02/2012 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2011
10/11/2011 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ., σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007)
31/10/2011 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
13/10/2011 Profit Warning για το έτος 2011 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
10/10/2011 Τερματισμός Απασχόλησης – Πλεονάζον Προσωπικό
27/07/2011 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
15/07/2011 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2011
08/07/2011 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος
20/06/2011 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2011 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
09/06/2011 Έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρείας
09/06/2011 Αποφάσεις 41ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
13/05/2011 Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
12/05/2011 (1) Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - 9 Ιουνίου 2011
(2) Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
29/04/2011 Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Τροποποίηση Κανονισμών του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
28/04/2011 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
15/04/2011 Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
12/04/2011 Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις των Δασικών Βιομηχανιών
07/04/2011 Ετήσιο Δελτίο
05/04/2011 (1) Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2010
(2) Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
(3) Καταβολή Μερίσματος
 
18/03/2011 Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Έτος 2010 και καταβολή ή μη μερίσματος
25/02/2011 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2010
10/02/2011 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2010
22/12/2010 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος
26/11/2010 Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος 9 σεντ ανά μετοχή για τα έτη χρήσης 2008 και 2009
11/11/2010 Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
09/11/2010 (1) Πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για καταβολή Μερίσματος 9 σεντ για κάθε μετοχή για τα έτη χρήσης 2008 και 2009
(2) Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
(3) Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
19/10/2010 Καταβολή ή μη Μερίσματος και εξέταση Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης
29/07/2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
12/07/2010 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2010
09/07/2010 Θετικό Profit Warning για τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου
09/07/2010 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος
03/06/2010 Αποφάσεις 40ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
11/05/2010 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
29/04/2010 Ταχυδρόμηση Ετήσιας Έκθεσης Συγκροτήματος 2009
29/04/2010 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
12/04/2010 Διορθωτική ανακοίνωση για την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για καταβολή Μερίσματος 5% επί της Ονομαστικής Αξίας της μετοχής από το έτος 2008
07/04/2010 Ετήσιο Δελτίο
29/03/2010 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2009
Πρόταση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για Καταβολή Μερίσματος 5% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή €0,855 σεντ ανά μετοχή από το έτος χρήσης 2008
15/03/2010 Διορθωτική ανακοίνωση για τα Τελικά Εξελεγμένα Αποτελέσματα για το Έτος 2009
08/03/2010 Τελικά Εξελεγμένα Αποτελέσματα για το Έτος 2009
25/02/2010 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2009
12/02/2010 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2009
23/12/2009 Profit Warning για το έτος 2009 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
21/12/2009 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος ύψους 7% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
24/11/2009 Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος 7% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή €0,1197 ανά μετοχή για τα έτη χρήσης 2007 και 2008
09/11/2009 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης & Πληρεξούσιο Έγγραφο
05/11/2009 Πρόταση για καταβολή μερίσματος, σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης
16/10/2009 Καταβολή ή μη Μερίσματος και εξέταση Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης
29/07/2009 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
17/07/2009 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2009
10/07/2009 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος ύψους 7% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
25/06/2009 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2009 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
09/06/2009 Αποφάσεις 39ης Γενικής Συνέλευσης Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
13/05/2009 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
30/04/2009 Ταχυδρόμηση Ετήσιας Έκθεσης Συγκροτήματος 2008
30/04/2009 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
02/04/2009 Ετήσιο Δελτίο
27/03/2009 Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2008
Πρόταση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για Καταβολή Μερίσματος 7% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή €0,1197 σεντ ανά μετοχή από το έτος χρήσης 2007
12/03/2009 Ανακοίνωση για τελικά αποτελέσματα 2008
26/02/2009 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2008
17/02/2009 Εξ΄αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
10/02/2009 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2008
20/01/2009 Εξ΄αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
29/12/2008 Εξ΄αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
18/12/2008 Profit Warning για το έτος 2008 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ
03/12/2008 Εξ΄αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
28/11/2008 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος ύψους 7% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
05/11/2008 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
05/11/2008 (1) Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος 7% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή €0,1197 ανά μετοχή για τα έτη χρήσης 2006 και 2007
(2) Αναβολή ψηφισμάτων σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας
24/10/2008 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
15/10/2008 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
10/10/2008 (1) Πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για καταβολή Μερίσματος
(2) Τροποποίηση Καταστατικού Εγγράφου
(3) Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
09/10/2008 Επιτροπή Ελέγχου
25/09/2008 Καταβολή ή μη Μερίσματος και εξέταση τροποποίησης Καταστατικού Εγγράφου
30/07/2008 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2008
17/07/2008 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2008
04/07/2008 Ταχυδρόμηση επιταγών Μερίσματος Χρήσης 2006 ύψους 7% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
30/06/2008 Εξ'αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση - Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
11/06/2008 Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μετατροπή και επανέκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ και των σχετικών ψηφισμάτων για τροποποίηση του καταστατικού
11/06/2008 Αποφάσεις 38ης Γενικής Συνέλευσης Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
21/05/2008 Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
20/05/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση / Τροποποίηση ή/και Διόρθωση Καταστατικού Εγγράφου
13/05/2008 Ανακοίνωση για Σύγκληση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Ενδιάμεση ΄Εκθεση Διαχείρισης
13/05/2008 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2008
24/04/2008 Ταχυδρόμηση Ετήσιας Έκθεσης Συγκροτήματος 2007
15/04/2008 Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ και αλλαγές στο Καταστατικό της Εταιρείας
04/04/2008 Ετήσιο Δελτίο
27/03/2008 Έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2007  
17/03/2008 Τελικά Εξελεγμένα Αποτελέσματα για το Έτος 2007
26/02/2008 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2007
08/02/2008 Ανακοίνωση για Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2007
20/12/2007 Ταχυδρόμηση επιταγών τελικού Μερίσματος Χρήσης 2005 ύψους 5% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
30/11/2007 Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Τελικού μερίσματος 5% ή 5 σεντ (€0,0854) ανά μετοχή της £1 για το έτος χρήσης 2005
15/11/2007 Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
14/11/2007 (1) Πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για καταβολή Τελικού Μερίσματος 5% ή 5 σεντ (€0,0854) ανά μετοχή της £1 για το έτος χρήσης 2005
(2) Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
(3) Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου
23/10/2007 Καταβολή ή μη Μερίσματος
03/08/2007 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2007
12/07/2007 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2007
06/07/2007 Ταχυδρόμηση επιταγών Πρόσθετου Μερίσματος Χρήσης 2005 ύψους 7% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
25/06/2007 Θετικό Profit Warning για τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2007 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ.
06/06/2007 Έγκριση πρότασης Δ.Σ. για Μέρισμα
06/06/2007 Αποφάσεις 37ης Γενικής Συνέλευσης
30/04/2007 Ταχυδρόμηση Ετήσιας Έκθεσης Συγκροτήματος 2006
05/04/2007 Ετήσιο Δελτίο
30/03/2007 Διορθωτική Ανακοίνωση σχετικά με το Μέρισμα
29/03/2007 Έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2006 Πρόταση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για
Καταβολή Μερίσματος 7% (7 σεντ ανά μετοχή)
12/03/2007 Τελικά Εξελεγμένα Αποτελέσματα για το έτος 2006
27/02/2007 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2006
09/02/2007 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2006
22/12/2006 Profit Warning για το έτος 2006 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ.
15/12/2006 Πιστοποίηση συστήματος Ολικής Διαχείρισης ISO
28/11/2006 Ταχυδρόμηση επιταγών Προμερίσματος 2006 ύψους 5% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
24/11/2006 Αλλαγή ημερομηνίας ταχυδρόμησης προμερίσματος
25/10/2006 Διευκρίνιση ανακοίνωσης ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2006
24/10/2006 Καταβολή Μερίσματος
10/09/2006 Καταβολή ή μη Μερίσματος
29/08/2006 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2006   
28/06/2006 Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2006
26/06/2006 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2006 του Συγκροτήματος των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ.
23/06/2006 Ταχυδρόμηση επιταγών Πρόσθετου Μερίσματος Χρήσης 2004 ύψους 5% επί της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών
08/06/2006 Ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση
03/05/2006 Ταχυδρόμηση ετήσιας έκθεσης συγκροτήματος 2005
19/04/2006 Ανακοίνωση για Ετήσιο Δελτίο
28/03/2006 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος
10/03/2006 Τελικά Εξελεγμένα Αποτελέσματα για το Έτος 2005
16/02/2006 Λειτουργία Γραμμής Παραγωγής Επενδυμένων με Καπλαμά Προϊόντων (Veneering Plant)
10/02/2006 Ένδειξη αποτελέσματος για το έτος 2005
09/02/2006 Ένδειξη αποτελέσματος για το έτος 2005
30/08/2005 Εγκρίθηκαν τα εξαμηνιαία του 2005